Code Xem lịch Tết

Chèn code xem lịch âm, lịch vạn niên lên website / blog / wordpress.

Yêu cầu đầu tiên là : web/blog/wp bạn phải bật HTML để chèn code .

Đoạn mã cần chèn:

<p>Xem lịch âm hôm nay, rê chuột vào ô để biết ngày tháng âm lịch nhé!</p>
<div id="amlich-calendar"> </div>
<p><script src="https://longvic.org/tools/licham/jquery-2.1.0.min.js"></script> <script src="https://longvic.org/tools/licham/jquery.amlich.min.js"></script> <script type="text/javascript">
 $(function() {
  $('#amlich-calendar').amLich({
   type: 'calendar',
   tableWidth: '200px'
  });
 });
 </script></p>

Lưu lại và chia sẻ link cho mọi người cùng xem.

Tác giả của mã nguồn javascript lịch âm dương là Hồ Ngọc Đức ( Link đến bài của tác giả )

Leave a Reply

Your email address will not be published.